trungtamdaynghethanhxuan01@gmail.com

 

0987476688

Trang chủangle-right
Thông Báo Lịch Học

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 15/7/2024 ĐẾN NGÀY 21/7/2024

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 15/7/2024 ĐẾN NGÀY 21/7/2024 Các bạn học sinh chú ý giờ học: Học…....
Đọc thêm

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 8/7/2024 ĐẾN NGÀY 14/7/2024

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 8/7/2024 ĐẾN NGÀY 14/7/2024 Các bạn học sinh chú ý giờ học: LỚP…....
Đọc thêm

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 1/7/2024 ĐẾN NGÀY 7/7/2024

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 1/7/2024 ĐẾN NGÀY 7/7/2024 Các bạn học sinh chú ý giờ học: Lớp…....
Đọc thêm

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 24/06/2024 ĐẾN NGÀY 30/06/2024

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 24/06/2024 ĐẾN NGÀY 30/06/2024 Các bạn học sinh chú ý giờ học: -Có…....
Đọc thêm

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 17/06/2024 ĐẾN NGÀY 23/06/2024

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 17/06/2024 ĐẾN NGÀY 23/06/2024 Các bạn học sinh chú ý giờ học: MỞ…....
Đọc thêm

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 10/06/2024 ĐẾN NGÀY 16/06/2024

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 10/06/2024 ĐẾN NGÀY 16/06/2024 Các bạn học sinh chú ý giờ học: Học…....
Đọc thêm

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 03/06/2024 ĐẾN NGÀY 09/06/2024

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 03/06/2024 ĐẾN NGÀY 09/06/2024 Các bạn học sinh chú ý giờ học: Mở…....
Đọc thêm

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 27/5/2024 ĐẾN NGÀY 2/6/2024

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 27/5/2024 ĐẾN NGÀY 2/6/2024 Các bạn học sinh chú ý giờ học: Lịch…....
Đọc thêm

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 20/5/2024 ĐẾN NGÀY 26/5/2024

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 20/5/2024 ĐẾN NGÀY 26/5/2024 Các bạn học sinh chú ý giờ học: Học…....
Đọc thêm

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 13/5/2024 ĐẾN NGÀY 19/5/2024

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 13/5/2024 ĐẾN NGÀY 19/5/2024 Các bạn học sinh chú ý giờ học: Học…....
Đọc thêm

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 2/5/2024 ĐẾN NGÀY 5/5/2024

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 2/5/2024 ĐẾN NGÀY 5/5/2024 Các bạn học sinh chú ý giờ học: Học…....
Đọc thêm

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 22/4/2024 ĐẾN NGÀY 28/4/2024

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 22/4/2024 ĐẾN NGÀY 28/4/2024 Các bạn học sinh chú ý giờ học: Mở…....
Đọc thêm

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 15/4/2024 ĐẾN NGÀY 21/4/2024

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 15/4/2024 ĐẾN NGÀY 21/4/2024 Các bạn học sinh chú ý giờ học: Mở…....
Đọc thêm

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 8/4/2024 ĐẾN NGÀY 14/4/2024

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 8/4/2024 ĐẾN NGÀY 14/4/2024 Các bạn học sinh chú ý giờ học: Mở…....
Đọc thêm

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 1/4/2024 ĐẾN NGÀY 8/4/2024

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 1/4/2024 ĐẾN NGÀY 8/4/2024 Các bạn học sinh chú ý giờ học: Mở…....
Đọc thêm

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 25/3/2024 ĐẾN NGÀY 31/3/2024

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 25/3/2024 ĐẾN NGÀY 31/3/2024 Các bạn học sinh chú ý giờ học: Mở…....
Đọc thêm

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 18/3/2024 ĐẾN NGÀY 24/3/2024

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 18/3/2024 ĐẾN NGÀY 24/3/2024 Các bạn học sinh chú ý giờ học: Mở…....
Đọc thêm

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 11/3/2024 ĐẾN NGÀY 17/3/2024

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 11/3/2024 ĐẾN NGÀY 17/3/2024Các bạn học sinh chú ý giờ học:Mở lớp mới:-…....
Đọc thêm

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 4/3/2024 ĐẾN NGÀY 10/3/2024

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 4/3/2024 ĐẾN NGÀY 10/3/2024Các bạn học sinh chú ý giờ học:Mở lớp mới:-…....
Đọc thêm

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 26/2/2024 ĐẾN NGÀY 3/3/2024

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 26/2/2024 ĐẾN NGÀY 3/3/2024 Các bạn học sinh chú ý giờ học: Mở…....
Đọc thêm

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 22/1/2024 ĐẾN NGÀY 26/1/2024

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 22/1/2024 ĐẾN NGÀY 26/1/2024 Các bạn học sinh chú ý giờ học: Mọi…....
Đọc thêm

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 15/1/2024 ĐẾN NGÀY 21/1/2024

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 15/1/2024 ĐẾN NGÀY 21/1/2024 Các bạn học sinh chú ý giờ học: Mọi…....
Đọc thêm

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 8/1/2024 ĐẾN NGÀY 14/1/2024

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 8/1/2024 ĐẾN NGÀY 14/1/2024 Các bạn học sinh chú ý giờ học: Lớp…....
Đọc thêm

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 2/1/2024 ĐẾN NGÀY 7/1/2024

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 2/1/2024 ĐẾN NGÀY 7/1/2024 Các bạn chú ý thứ 2 chúng ta được…....
Đọc thêm