Học sinh Vũ Cao Sơn

23/02/2012 08:55

Thông tin học sinh :

Họ và tên : Vũ Cao Sơn
Năm sinh : 1970
Nơi sinh   : Hà Nội
Học sinh khóa 192 nghành sửa chữa xe máy Trung Tâm Dạy Nghề Thanh Xuân do thầy Ngô Quang Sơn làm chủ nhiệm
Hiện nay Sơn đang là chủ cửa hàng xe máy SƠN SHARK có địa chỉ tại 55 Sơn Tây.