Bài học thực hành lớp sửa chữa điện tử ngày 23/11/2017

24/11/2017 10:02

Bài học thực hành lớp sửa chữa điện tử ngày 23/11/2017

Hồ sơ dự tuyển:

-          Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương

-          Chứng minh thư photo

-          Đơn xin học nghề ( theo mẫu sẵn có )

-          Chứng nhận đối tượng ưu tiên ( nếu có)

-          4 ảnh 2x3

Nộp hồ sơ tại PTS : Số 1 Xa La- Hà Đông – Hà Nội ( đối diện viện 103)

      Hotline: 098 747 6688 or 02422 404040