Bài học lý thuyết chung về chế biến món ăn của ngành Đầu bếp

23/11/2017 03:22

 Bài học lý thuyết chung về chế biến món ăn của ngành Đầu bếp

Môn lý thuyết chế biến là môn học chuyên môn chính trong chương trình đào tạo trung cấp kĩ thuật chế biến món ăn. Môn học nay cung cấp kiến thức cần thiết cho người học trước khi thực hành chế biến ở xưởng. Do vậy môn lí thuyết chế biến phải được học trước khi học sinh học thực hành và học sau môn cơ sở của ngành như: Tổng luận chế biến, vệ sinh dinh dưỡng, thương phẩm...

     Môn học này trang bị cho học sinh một số kiến thức cơ bản về quy trình kĩ thuật của các quá trình chế biến, đồng thời có thể giải thích một số hiện tượng xảy ra trong quá trình chế biến. Người học cũng được hình thành một số kĩ năng cơ bản thông qua quan sát, thực hành trực tiếp trên lớp.
Sau khi học xong chương trình này người học phải đạt được những yêu cầu sau về kiến thức:
- Hiểu rõ yêu cầu cơ bản của kĩ thuật sơ chế các nhóm nguyên liệu
- Thực hiện tốt kĩ thuật cắt thái và tạo được các hình cơ bản sử dụng trong chế biến và trang trí món ăn
- Hiểu được các nguyên tắc phối hợp nguyên liệu và gia vị để vận dụng vào chế biến món ăn
- Hiểu rõ đặc điểm kĩ thuật của các phương pháp chế biến món ăn, đồng thời biết cách khắc phục các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng món ăn
- Hiểu được khẩu vị ăn uống của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới
            - Nắm vững các nguyên tắc khi xây dựng thực đơn. Biết cách lên một thực đơn theo yêu cầu cụ thể
            Đồng thời học sinh cũng phải hình thành được các kĩ năng sau:
            - Phân loại nguyên liệu
            - Nhận biết các loại gia vị trong một món ăn trong một thực đơn
            - Hình thành khái niệm về một số thao tác cắt thái các hình dạng cơ bản trong chế biến món ăn
            - Có khả năng nhận biết và đánh giá yêu cầu cảm quan các món ăn theo từng phương pháp chế biến
            - Hình thành khái niệm về quy trình kĩ thuật chế biến các món ăn

            - Hình thành kĩ năng xây dựng thực đơn theo yêu cầu chế biến mang tính khoa học, hợp lý