Nghệ thuật tỉa hoa

21/11/2017 12:53

Với 8 buổi học tỉa hoa cơ bản bạn đã cho ra thành quả như này... Bạn có tin vào mắt mình??

Tỉa hoa bằng đu đủ gần chín

Tỉa hoa bằng bí ngô

Tỉa hoa bằng dưa hấu