Tin hoạt động

Tiêt học của Thầy Tửu chủ tịch hội đồng quản trị Trung tâm

03/02/2012

Tiêt học của Thầy Tửu chủ tịch hội đồng quản trị Trung tâm

Bài hình ảnh lãnh đạo Trung tâm

01/02/2012

Dưới đây là một số hình ảnh của lãnh đạo Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân, ảnh chụp nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11