Học sinh Trần Mạnh Quảng

23/02/2012 07:37

Thông tin học sinh :

Họ và tên : Trần Mạnh Quảng
Năm sinh : 1986
Nơi sinh : Yên Sơn - Lập Thạch - Vĩnh Phúc
Học sinh khóa 192 nghành chế biến món ăn tại Trung Tâm Dạy Nghề Thanh Xuân
Hiện nay
Quảng đang là bếp phó tại nhà hàng Phúc La - Hà Đông - Hà Nội với mức thu nhập 7tr/tháng