Học sinh Nguyễn Văn Tuấn

22/02/2012 04:58

Thông tin học sinh :

Họ và tên : Nguyễn Văn Tuấn
Năm sinh : 1978
Nơi sinh : Vĩnh Phúc
Học sinh khóa 78 nghành sửa chữa xe máy Trung Tâm Dạy Nghề Thanh Xuân do giáo viên Ngô Quang Sơn phụ trách

Hiện nay Tuấn đang là chủ cửa hàng sửa chữa xe máy ANH TUẤN có địa chỉ tại Khả Do - Nam Viên - Phúc Yên