Học sinh Nguyễn Văn Tiến

22/02/2012 04:26

Thông tin học sinh ;


Họ và tên   : Nguyễn Vắn Tiến 
Năm sinh : 1982 

Nơi sinh : Hưng Yên
Học sinh khóa 167 nghành điện tử Trung Tâm Dạy Nghề Thanh Xuân

Hiện nay Tiến là chủ cửa hàng sửa chữa và buôn bán đồ điện tử Tân Tiến tại  Trung Hưng - Yên Mỹ - Hưng Yên