CÁCH ĐẤU TỤ CHO ĐỘNG CƠ 1 PHA KHỞI ĐỘNG BẰNG MẶT VÍT

25/09/2020 01:40

CÁCH ĐẤU TỤ CHO ĐỘNG CƠ 1 PHA KHỞI ĐỘNG BẰNG MẶT VÍT


          Động cơ KĐB 1 pha có thể khời động bằng vòng ngắn mạch, bằng cuộn dây phụ và tụ điện, tuy nhiên hiện nay trên thị trường có nhiều loai động cơ 1 pha khởi động bằng mặt vít (vít ly tâm) kèm theo 1 tụ điện hoặc 2 tụ điện có trị số điện dung khác nhau.
Sau đây là 1 loại động cơ có 1 tụ KĐ và mặt vít ly tâm được đấu theo sơ đồ như hình vẽ:

 
                      Với sơ đồ trên nếu muốn động cơ chạy thuận thì nối theo hình a/ và ngược lại nếu động cơ chạy ngược thì nối theo hình b/.
                      Các bạn yêu thích nghề điện dân dụng hãy đến với truung tâm dạy nghề Thanh Xuân số 01 Xala- Hà Đông