MẠCH ECHO (ĐIỆN TỬ)

25/09/2020 10:44

MẠCH ECHO

Sơ đồ khối và chức năng các khối:


+Khối tiền khuếch đại: nhận đường tín hiệu ngõ ra của mạch micro, khuếch đại tín hiệu đó lên, tín hiệu được khuếch đại phải đủ lớn rồi mới đưa qua mạch lọc nhằm tránh sự triệt tiêu tín hiệu dó duy hao khi qua mạch lọc, đồng thời tín hiệu qua khối tiền khuếch đại phải đảm bảo ít bị méo, nhiễu phải thấp.
+ Khối lọc: có nhiệm vụ lọc tín hiệu ở tần số thấp, và tín hiệu ở tần số    cao, tín hiệu sau khi qua mạch lọc có sự suy hao nên cần đưa  qua     OP-AMP để khuếch đại bù vào sự tổn hao do mạch lọc gây ra, đồng thời  OP-AMP còn làm nhiệm vụ là một mạch cộng.
+ Khối Delay: có nhiệm vụ tạo trễ cho tín hiệu, đưa vào IC Echo xử lý.
+ RAM: là bộ nhớ dùng để lưu trữ tín hiệu sau một khoảng thời gian, tạo mức trễ cho tín hiệu, giao tiếp với IC ECHO để xử lý tín hiệu trễ, tạo tín hiệu lặp lại, kéo dài,….
+ IC ECHO: xử lý tín hiệu từ mạch micro đưa vào, để tạo được tín hiệu lặp lại, kéo dài, để có thể biến đổi mốt giọng ca bình thường thanf một giọng ca tương ứng đối hay.
+ Mạch khuếch đại và lọc thông số thấp: khuếch đại tín hiệu sau khi đã xử lý tại IC ECHO, đồng thời còn dùng để khuếch đại bù cho sự tổn hao tín hiệu khi qua mạch lọc và qua mạch xử lý làm trễ.
+ Khối khuếch đại ngõ ra: khối này dùng để khuếch đại tín hiệu cho ngõ ra của mạch echo, có dộ lợi đủ lớn để đưa vào mạch Master của amply. Trong mạch này có ccoong tắc S1 là công tắc xác định đô lợi ECHO.