NHỮNG HIỆN TƯỢNG HƯ HỎNG CỦA BLOCK BIT TÔNG

24/09/2020 07:44

NHỮNG HIỆN TƯỢNG HƯ HỎNG CỦA BLOCK BIT TÔNG
 1. Hiện tượng 1
Cấp điện cho block thấy không hoạt động, đo dòng điện I=0A?
 • Do đứt dây hoặc tuột rắc cắm bên trong vỏ block.
 • Hiện tượng 2
Cấp điện block, block không hoạt động, dòng điện block cao?
 • + Đứt cuộn đề
+ Bit tong kẹt vào thành xi lanh
+ Rô to kẹt vào thành stato
+ Trục khuỷu và ổ đỡ bị kẹt, không quay được
+ Do chập 1 số vòng dây.

 1. Hiện tượng 3
Cấp điện cho block hoạt động nhưng chỉ hút không đẩy.
 • + Lá van hút và lá van đẩy bị gãy
+ Do bit tông và thành xi lanh bị mòn quá lớn
+ Do tay biên và trục khuỷu bị gãy
+ Do dây đường ống đẩy trong khoang block.

 1. Hiện tượng 4
Block hoạt động nhưng sờ vào bị giật
 • + Do cuộn dây cách điện kém, chạm vào khung sắt từ
+ Do đế thủy tinh của chân đấu điện bị đứt gãy rò rỉ điện
+ Do dầu cách điện kém

 1. Hiện tương 5
Block vẫn hoạt động nhưng có tiếng ồn lớn
 • + Lỏng chân bắt ốc ngoài
+ Giữa tay biên, trục khuỷu và quả bit tông bị dơ
+ Dầu khô
+  Rô to chạm nhẹ vào thành stato

 1. Hiện tượng 6
Block hoạt động nhưng hút đẩy kém:
 • + Do lá van hút và lá van đẩy bị kênh
+ Do bit tông và thành xi lanh bị mòn nhẹ
+ Thiếu dầu bôi trơn hoặc dầu bôi trơn kém.

 1. Hiện tượng 7
Block hoạt động nhưng dòng cao hơn so với dòng định mức:
 • + Do cuộn để làm việc bị chập 1 số vòng dây
+ Do rô to hơi chạm nhẹ vào thành  stato
+ Do phần cơ bị chạm nhẹ gây nặng tải
+ Do dầu bôi trơn kém chất lượng.