TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT THỰC HÀNH NGÀNH SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH

15/01/2019 12:30

Tăng Cường Cơ Sở Vật Chất Thực Hành Tại Trung Tâm Dạy Nghề Thanh Xuân để đáp ứng yêu cầu của cơ sở giáo dục trọng điểm và chuẩn quốc gia.
   Nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, đặc biệt là nâng cao chất lượng huấn luyện và thực hành nghiệp vụ cho học viên, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của tình hình mới là một nhiệm vụ rất cần thiết và cấp bách. Vậy nên trong tháng 08 này nhà trường mua thêm máy giặt LG , tủ lạnh LG để các bạn có thêm động lực phấn đấu trong việc học tập !

Tủ Lạnh LG GN - L205S

Máy Giặt LG T2385VS2W