Quá trình hình thành Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

29/12/2017 08:41

Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân là trung tâm dạy nghề  được thành lập tại quyết định số 5046/QĐ-UBND, với vị trí là cơ sở đào tạo và bồi dưỡng nghề nghiệp, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của UBND quận Hà Đông; đồng thời chịu sự hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội. Là Trung tâm đa hệ, đa ngành có nhiệm vụ đào tạo, đào tạo lại, liên kết đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp có trình độ tay nghề cao. Góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội, củng cố an ninh, chính trị trật tự và an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

   Hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của các Sở, Ban, Ngành trong thành phố. Dưới sự lãnh đạo,chỉ đạo của Ban Giám đốc, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trung tâm đã đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn xây dựng trung tâm ngày càng phát triển. Năng lực cán bộ, giáo viên trung tâm được cải thiện, chất lượng đào tạo được nâng lên, quy mô mở rộng, các loại hình, ngành nghề đào tạo được đa dạng hoá. Tính đến nay, Trung tâm đã đào tạo, bồi dưỡng hàng nghìn học viên,công nhân kỹ thuật cho các Dự án cấp tỉnh, Trung ương và các tổ chức khác trong và ngoài nước... Trung tâm đã góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.