Kế hoạch thực hiện “Khảo sát tình hình việc làm của học viên tốt nghiệp năm 2017”

11/01/2018 03:56

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THANH XUÂN
-------------------------------------------
Số: …./2018
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
---------------------------------

 

THÔNG BÁO
Kế hoạch thực hiện “Khảo sát tình hình việc làm của học viên tốt nghiệp năm 2017”

 

Thực hiện Công văn 2919/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về khảo sát, nắm tình hình của học viên sau khi tốt nghiệp, Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân triển khai Kế hoạch thực hiện “Khảo sát tình hình việc làm của học viên tốt nghiệp năm 2017” với nội dung như sau:

1.     Phạm vi khảo sát

Học viên tốt nghiệp các khóa học nghề tại trung tâm dạy nghề Thanh Xuân năm 2017.

2.     Đối tượng khảo sát

Việc làm của học viên các khóa học nghề tại trung tâm dạy nghề Thanh Xuân, thời gian 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp đến hết năm 2017, theo từng ngành đào tạo.

3.     Quy trình khảo sát: 

3.1.         Nhà trường thông báo đến các học viên đã tốt nghiệp trên hệ thống truyền thông online của trường: Web, Facebook, Zalo…kế hoạch thực hiện “Khảo sát tình hình việc làm của học viên tốt nghiệp năm 2017” từ ngày 11/01/2018 đến ngày 15/01/2018.

3.2.         Tiến hành khảo sát:

3.2.1.  Thời gian khảo sát: Từ 15/01/2018 đến 31/01/2018

3.2.2.  Hình thức khảo sát: Khảo sát qua mạng internet: Nhà trường đăng mẫu phiếu lên website Nhà trường, cung cấp đường link cho các bạn học viên tốt nghiệp truy cập và trả lời phiếu, gửi chuyển kết quả trực tiếp vào hộp thư của ban khảo sát. Việc gửi đường link có thể thông qua mạng xã hội (facebook, Zalo...), qua email hoặc tin nhắn điện thoại.

3.3.         Tổng kết khảo sát: Phòng tuyển sinh Số 1 – Xa La tiến hành tổng kết khảo sát vào ngày 01/02/2018 và công bố kết quả cuộc khảo sát trong ngày.

Nhà trường rất mong nhận được sự phản hổi của các cựu học viên, để trường có thể nắm rõ hơn tình hình việc làm của các bạn sau khi tốt nghiệp. Kết quả khảo sát sẽ là căn cứ để Nhà trường xây dựng các phương án bổ sung giới thiệu việc làm đến các cựu học viên sau khi tốt nghiệp các khóa học nghề tại Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân.

Mọi thắc mắc về Kế hoạch thực hiện “Khảo sát tình hình việc làm của học viên tốt nghiệp năm 2017" các bạn có thể liên hệ đến: 

Phòng tuyển sinh Số 1 - Xa La, Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Hotline: 098.747.6688 - 02422.40.40.40

Trân trọng!                                                                                                                                

                                                                                                          PHÒNG TUYỂN SINH XA LA