NHÌN LẠI NHU CẦU TUYỂN DỤNG NĂM 2017 VÀ DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC NĂM 2018

30/12/2017 10:57

NHÌN LẠI NHU CẦU TUYỂN DỤNG NĂM 2017

Trong năm 2017, Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân Số 1 – Xa La – Hà Đông đã tiếp nhận thông tin tuyển dụng của hơn 800 Doanh nghiệp và Cửa hàng, với số lượng lao động cần tuyển vào khoảng 1,500 người. Phân bố chủ yếu trong các ngành nghề như sau:
Các nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao là: Sửa chữa xe máy, Sửa chữa ô tô, Điện lạnh, Nấu ăn, May thời trang, và Sửa chữa máy may.
Nhu cầu tuyển dụng cho các bạn Part time vừa học vừa làm tập trung ở các nghề như: Nấu ăn, sửa chữa xe máy, điện lạnh, sửa chữa vi tính.


Về trình độ lao động: Nhu cầu tuyển lao động Sơ cấp nghề chiếm 23% , Trung cấp nghề chiếm 65% tăng 6,2% so với năm 2016. Trong đó lượng lao động mà Nhà trường trực tiếp cung ứng cho các doanh nghiệp có trình độ Sơ cấp nghề chiếm 18%, Trung cấp nghề chiếm 52%, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2016.XU HƯỚNG NHU CẦU NHÂN LỰC NĂM 2018

Căn cứ vào tình hình tuyển dụng và nhu cầu đầu ra của học viên Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân năm 2017 , Nhà trường dự đoán trong năm 2018, nhu cầu tuyển dụng lao động theo trình độ tiếp tục tăng ở trình độ Sơ cấp và Trung cấp nghề; đặc biệt tăng ở trình độ Trung cấp.
Trong năm 2018, Nhà trường tiếp tục cung ứng cho thị trường lao động nghề hơn 1200 lao động đã qua đào tạo ở trình độ Sơ cấp và Trung cấp, đáp ứng 85% nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tại Trung tâm, tập trung chủ yếu vào các ngành mũi nhọn như: Sửa chữa xe máy, Sửa chữa ô tô, Điện lạnh, Nấu ăn,…
Tập trung mở rộng nhu cầu tuyển dụng cho các ngành có tỷ lệ Part time cao như: Nấu ăn, sửa chữa xe máy, điện lạnh,… và một số ngành khác, tạo điều kiện cho học viên vừa học, vừa làm để nâng cao tay nghề và kiếm thêm thu nhập.