HS Thành đạt

Học sinh Nguyễn Văn Tú, khoa điện lạnh khóa học 51 Trung Tâm Dạy Nghề Thanh Xuân

20/02/2012

Nguyễn Văn Tú đang là chủ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Tú chuyên cung cấp, lắp đặt và sửa chữa đồ điện lạnh. Thật bất ngờ khi biết con đường đến với sự thành công của anh cũng có nhiều khó khăn và thử thách

Học Sinh Nguyễn Xuân Thảo, khoa điện tử khóa học 57 Trung Tâm Dạy Nghề Thanh Xuân.

20/02/2012

Anh Thảo hiện nay đang là chủ cửa hàng ĐIỆN TỬ XUÂN THẢO tại Trai Chang - Yên Mỹ - Hưng Yên