Quy chế thi và quy chế làm điểm

1. Các giáo viên quy định về số buổi học để cho học viên làm bài kiểm tra, quy định các đầu điểm chuẩn như sau:    

 - Lý thuyết 15 buổi = 01 trình.

- Thực hành 35 – 45 buổi = 01 trình

Mỗi trình phải có một đầu điểm, hệ số 1 có thể thêm 1,2 đầu điểm

Quy định về cách tính điểm:

a. Điểm trung bình môn học =       Điểm HS1 + (HS2 x 2) / Tổng đầu điểm HS1 + (đầu điểm HS2 x2)

        b. Điểm tổng kết môn học  = (Điểm trung bình môn +Điểm thi hết môn) / 2

     b1. Đối với môn học lý thuyết thuần, điểm tổng kết môn học sẽ được tính như sau:

= (Điểm trung bình môn + Điểm thi hết môn ) / 2

          b2. Đối với môn học bao gồm cả lý thuyết và thực hành, điểm tổng kết môn học được tính như sau:

= (Điểm trung bình môn + Điểm thi hết môn ) / 2

                            Trong đó: Điểm thi hết môn = (Điểm lý thuyết +Điểm thực hành x2) / 3

                           Học viên có điểm thi hết môn dưới 5 điểm sẽ phải làm thủ tục thi lại. 

2. Quy định về cấm thi đối với các học viên:

- Học viên nào nghỉ quá 20% số tiết môn học sẽ không đủ điều kiện để dự thi, ví dụ một học phần Điện của bộ môn Ôtô là 100 buổi mà học viên nghỉ học quá 20 buổi thì không đủ điều kiện để dự thi và bắt buộc phải học lại . Giáo viên có trách nhiệm theo dõi nếu học viên nào nghỉ học quá số buổi quy định thì nộp danh sách về phòng đào tạo để làm thủ tục học lại theo quy định. Tất cả các giáo viên khi vào giờ dạy khoảng 10 phút phải ghi tổng sĩ số lớp học lên góc bảng, số học viên vắng mặt, có cả họ và tên để cán bộ phòng đào tạo đi điểm danh theo dõi để đối chiếu với sổ đầu bài điểm danh của giáo viên hàng ngày (nếu giáo viên thực hành có thể điểm danh và báo lại cho cán bộ phòng đào tạo đi điểm danh biết), Trường hợp phát hiện giáo viên nào không chấp hành, bao che cho học viên thì phải chịu trách nhiệm kỷ luật trước Trung tâm.

- Học viên có điểm quá trình học nhỏ hơn 5,0 không đủ điều kiện dự thi

3. Đề nghị các giáo viên ra đề thi lý thuyết không quá khó so với chương trình dạy học, các giáo viên ra đề thi lý thuyết nên sát với thực tế qua quá trình học của học viên.

4. Các giáo viên chỉ chấm điểm thi của học viên theo các ý chính và dựa vào các ý chính để cho điểm.

5. Kết thúc quá trình học yêu cầu giáo viên thông báo điểm quá trình học của học viên để học viên biết được điểm học quá trình của mình có đạt được bao nhiêu (đối với học viên có điểm trung bình dưới 5,0 giáo viên thông báo và yêu cầu học viên phải học lại môn học đó )

6. Đề nghị các giáo viên thực hiện nghiêm túc các quy định sau:

- Điểm danh đầy đủ danh sách các học viên đi học ( học viên nào nghỉ quá 20% số tiết bắt buộc phải học lại theo quy định của Bộ Lao động thương binh và xã hội)

- Yêu cầu các giáo viên coi thi nghiêm túc chặt chẽ để các học viên có ý thức học tập nghiêm túc

- Phòng đào tạo sẽ làm mới bảng xin xác nhận điểm của học sinh học hệ Sơ cấp và Trung cấp (sẽ làm thêm phần kiểm tra điểm danh và xác nhận của giáo viên số tiết đi học của các học viên)

7. Khi học viên học hết học phần của bộ môn yêu cầu các giáo viên làm đầy đủ điểm trung bình môn kết thúc học phần của học viên

8. Giáo viên thông báo trên lớp với học viên quy định sau:

- Đối với học viên có điểm học quá trình các bộ môn đạt 7,0 các em sẽ được cộng 1 điểm vào điểm thi tốt nghiệp

- Đối với học viên có điểm học quá trình các bộ môn đạt 8,0 các em sẽ được cộng 2 điểm vào điểm thi tốt nghiệp

- Lưu ý đối với các học viên có điểm quá trình dưới 5,0 giáo viên đề nghị các học viên học lại bộ môn đó

9. Giờ học buổi sáng bắt đầu từ 7h30’, buổi chiều bắt đầu từ 1h30 yêu cầu các giáo viên điểm danh ghi đầy đủ sĩ số học sinh đi học, học sinh nào nghỉ học giáo viên ghi lên bảng để cán bộ đào tạo tiện theo dõi.

10. Giáo viên thông báo và yêu cầu toàn thể học viên của lớp mình nghiêm chỉnh chấp hành  qui định mặc đồng phục đến lớp của trung tâm. Nếu giáo viên nào để học viên không mặc đồng phục vào lớp học thì giáo viên đó bị phạt tiền 50.000đ/01 học viên, Đồng phục giáo viên quần xám, áo trắng, mang thẻ và Caravat đỏ đúng theo quy định (nếu thời tiết nóng trên 300C thì có thể miễn đeo caravat cho giáo viên) Trường hợp giáo viên mặc sai đồng phục sẽ bị trừ lương buổi dạy hôm đó, vì xác định bị phạt mà nghỉ dạy buổi hôm đó thì bị phạt gấp đôi.

11. Trung bình một tháng Trưởng các bộ môn phải chị trách nhiệm nộp 01 bài viết quảng cáo PI (BiAi) chuyên ngành về phòng đào tạo để tiến hành đăng tin, (trưởng bộ môn có thể phân công cho các giáo viên trong bộ môn đảm nhiệm viết bài sau đó nộp lại cho trưởng bộ môn).

12. Học viên tất cả các ngành trong quá trình học không được quyền làm đơn hay kiến nghị thay đổi Giáo viên, vì khi Trung tâm tuyển dụng giáo viên vào giảng dạy đã qua các bước kiểm tra về chuyên môn chặt chẽ, đạt yêu cầu về chất lượng và uy tín thì Trung tâm mới tuyển dụng, nên Trung tâm đảm bảo về chất lượng giảng dạy của giáo viên trong quá trình học.

- Giáo viên nào đảm nhiệm dạy chuyên ngành trước, sau đó chuyển sang cho giáo viên mới giảng dạy mà học viên có ý kiến phản đổi, đề nghị thay giáo viên khác, thì xác định nguyên nhân là do giáo viên dạy trước kích động gây ra các ý kiến phản đối, sẽ bị  phạt tiền  từ 1.000.000đ đến 2.000.000đ

13. Mỗi giáo viên đảm nhiệm dạy học phần nào trong bộ môn thì có trách nhiệm dạy đầy đủ chương trình, tránh tình trạng đẩy lịch, hoặc nhờ người khác dạy thay, trừ khi có sự báo cáo và có sự đồng ý luân chuyển, bổ sung của Phòng đào tạo.

14. Trung tâm quy định trung bình 01 năm sẽ tiến hành họp tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm 02 lần đề nghị toàn thể cán bộ, giao viên, nhân viên chấp hành đúng quy định.

15. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên trong Trung tâm nếu có thắc mắc về các vấn đề như: máy móc thực hành, nhân sự trung tâm, giáo viên giảng dạy, cơ sở vật chất… liên hệ trực tiếp với anh Hải và anh Cường  Tầng 2  Phòng Đào tạo trung tâm để giải quyết.

Trên đây các qui định của trung tâm yêu cầu các Cán bộ, giáo viên và học viên thực hiện nghiêm túc! 

  • Đề nghị Các giáo viên thông báo quán triệt đến tất cả học viên!