Ngành đào tạo


 Bài giảng mẫu - Nghề sửa máy may CN

Các loại may học viên học thực hành tại Trung tâm

04/02/2012

Giới thiệu về các loại máy may