Ngành đào tạo


 Thủ tục nhập học - Nghề sửa máy may CN

Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Sửa chữa máy may công nghiệp CHUYÊN ĐỀ “ QUAN SÁT, LÀM QUEN, HỌC HỎI, SỬA CHỮA MÁY MAY”

08/12/2017

Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Sửa chữa máy may công nghiệp CHUYÊN ĐỀ “ QUAN SÁT, LÀM QUEN, HỌC HỎI, SỬA CHỮA MÁY MAY”

Thủ tục nhập học

22/05/2015

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và có dấu của chính quyền địa phương). - Đơn xin học (theo mẫu của nhà trường). - 4 ảnh 3x4 và 4 ảnh 4x6. - 1 cmtnd photo công chứng. - Giấy cam kết (theo mẫu của nhà trường).