Ngành đào tạo


 Thông báo phòng đào tạo - Nghề điện tử

Thông báo lịch học tuần mới từ 16.04 đến 21.04.2018

14/04/2018

Thông báo lịch học tuần mới từ 16.04 đến 21.04.2018

Thông báo lịch học tuần mới từ 09.04 đến 13.04.2018

07/04/2018

Thông báo lịch học tuần mới từ 09.04 đến 13.04.2018

Thủ tục nhập học

22/05/2015

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và có dấu của chính quyền địa phương). - Đơn xin học (theo mẫu của nhà trường). - 4 ảnh 3x4 và 4 ảnh 4x6. - 1 cmtnd photo công chứng - Giấy cam kết (theo mẫu của nhà trường).