Ngành đào tạo


 Bài giảng mẫu - Nghề điện tử

Giáo án số 1

27/02/2012

Chương I . Linh kiện điện tử cơ bản

Hình ảnh Atx

24/02/2012

Bài giảng slide

Màn hình tinh thể lỏng

14/02/2012

Được sản xuất từ năm 1970, LCD là một loại vật chất phản xạ ánh sáng khi điện thế thay đổi. Nó hoạt động dựa trên nguyên tắc ánh sáng nền (Back Light).

Các mạch định thiên cho bóng bán dẫn

04/02/2012

Do điện trở R2 có trị số không thay đổi nên dòng qua không đổi, khi đó điện áp mở UBE cũng không đổi bóng bán dẫn làm việc dẫn ở một mức nhất định. Nên mạch này người ta gọi là mach đinh thiên cố định .

Các mạch nắn chỉnh lưu

04/02/2012

Mục đích là chuyển đổi điện xoay chiều thành diên một chiều.

TỤ ĐIỆN (capacitor)

04/02/2012

Tụ điện là linh kiện điện tử thụ động khi lắp vào mạch điện tụ tích điện dưới dạng điện trường . Được sử dụng rất rộng rãi trong các mạch điện tử, chúng được sử dụng trong các mạch lọc nguồn, lọc nhiễu, mạch truyền tín hiệu xoay chiều, mạch tạo dao động…

Khái niệm về điện trở

04/02/2012

Điện trở là sự cản trở dòng điện của một vật dẫn điện, nếu một vật dẫn điện tốt thì điện trở nhỏ, vật dẫn điện kém thì điện trở lớn, vật cách điện thì điện trở là vô cùng lớn.