Ngành đào tạo


 Thủ tục nhập học - Nghề điện tử

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Điện tử Chuyên đề thực tập: “Tìm hiểu về ti vi LCD ”

16/12/2017

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Điện tử Chuyên đề thực tập: “Tìm hiểu về ti vi LCD ”

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Chuyên ngành : ĐIỆN TỬ Chuyên đề thực tập: TÌM HIỂU VỀ MÁY TĂNG ÂM AMPLI

16/12/2017

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Chuyên ngành : ĐIỆN TỬ Chuyên đề thực tập: TÌM HIỂU VỀ MÁY TĂNG ÂM AMPLI