Ngành đào tạo


 Việc làm - Nghề điện tử

Tuyển Thợ sửa chữa điện tử dân dụng

19/02/2012

TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ TIN HỌC ĐỨC THỌ

Tuyển thợ điện tử

19/02/2012

Công ty CP ĐTTM và PT Xây Dựng Hà Nội Việt

Cần tuyển thợ sửa chữa điện tử

19/02/2012

Công ty Cổ phần Điện tử SUKI

Tuyển thợ sửa chữa điện tử

19/02/2012

Công ty TNHH Điện tử Hùng Quân

Tuyển thợ sửa chữa điện tử

10/02/2012

Cửa hàng CÔNG TÂM chuyên kinh doanh, mua bán, sửa chữa Điện tử và các loại Đàn.