Ngành đào tạo


 Bài giảng mẫu - Nghề điện nước

Máy bơm hướng chéo

04/02/2012

Máy bơm hướng chéo được chế tạo hai loại: loại dùng với cột nước thấp ( < 20 m ) và loại dùng bơm cột nước trung bình ( H = 20 ... 60 m ) một cấp hoặc đa cấp, trục ngang hoặc trục đứng. Sau cửa ra BXCT có hai dạng kết cấu: loại sau cửa ra là đường dẫn xoắn ( cấu tạo và làm việc gần nguyên lý của bơm li tâm hơn ) và loại sau cửa ra là cơ cấu hướng dòng ( cấu tạo và làm việc gần nguyên lý bơm hướng trục hơn ).

Máy bơm hướng trục

04/02/2012

1,6- thân máy bơm và cụm ổ trục ; 2- BXCT; 3- cánh của BXCT; 4- trục; 5- cánh hướng dòng; 7,8- biểu đồ tốc độ dòng chảy v = f ( R ) sau cửa ra cánh hướng dòng và trước cửa vào BXCT; 9- phần lưu tuyến...

Cấu tạo và phân loại bơm cánh quạt

04/02/2012

Máy bơm cánh quạt do có tính kinh tế cao, an toàn, tiện lợi trong vận hành, kích thước nhỏ và giá thành tương đối thấp, do vậy nó được sử dụng nhiều trong cuộc sống của xã hội hiện đại nói chung và cho tưới tiêu, nói riêng. Phân loại bơm cánh quạt như sau: