Ngành đào tạo


 Giảng viên - Nghề điện nước

Bùi Văn Dũng

Giảng viên

Address: Kiến Hưng – Hà Đông – Hà Nội

Email:

Mobile: