Ngành đào tạo


 Việc làm - Nghề điện nước

Tuyển thợ điện nước

18/01/2018

CÔNG TY DỊCH VỤ TẬP ĐOÀN VIỆT BALA HÀ ĐÔNG CẦN TUYỂN !

Tuyển 02 thợ Điện nước

21/05/2012

Công ty Bắc Tiến

Công ty cổ phần hệ thống tích hợp mới

18/02/2012

Công ty cổ phần hệ thống tích hợp mới