Ngành đào tạo


 Giảng viên - Nghề điện lạnh

Bùi Văn Cường

GV bộ môn Điện Lạnh

Address:

Email: cuongbv@gmail.com

Mobile: 0912776298

Nguyễn Xuân Khải

Trưởng bộ môn

Address: Viên An - Ứng Hòa – Hà Nội

Email:

Mobile:

Ngô Quang Sơn

Giảng viên

Address:

Email:

Mobile:

Tạ Xuân Chiến

Giảng viên thực hanh

Address:

Email:

Mobile: