Ngành đào tạo


 Thủ tục nhập học - Nghề điện lạnh

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: ĐIỆN LẠNH Chuyên đề thực tập: TỦ LẠNH “GIÁN TIẾP”

16/12/2017

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: ĐIỆN LẠNH Chuyên đề thực tập: TỦ LẠNH “GIÁN TIẾP”

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN LẠNH Chuyên đề : “LẮP ĐẶT, BẢO DƯỠNG,SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ DÂN DỤNG”

08/12/2017

Chuyên đề thực tập: “LẮP ĐẶT, BẢO DƯỠNG,SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ DÂN DỤNG”

Thủ tục nhập học

22/05/2015

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và có dấu của chính quyền địa phương). - Đơn xin học (theo mẫu của nhà trường). - 4 ảnh 3x4 và 4 ảnh 4x6. - 1 cmtnd photo công chứng - Giấy cam kết (theo mẫu của nhà trường)