Ngành đào tạo


 Thủ tục nhập học - Nghề xe máy

BÁO CÁO THỰC TẬP TÔT NGHIỆP Chuyên ngành: Sửa chữa xe máy Chuyên đề thực tập: TÌM HIỂU VỀ TÍNH NĂNG DỪNG XE TỰ ĐỘNG – iDILING STOP TRÊN XE ABLADE

16/12/2017

BÁO CÁO THỰC TẬP TÔT NGHIỆP Chuyên ngành: Sửa chữa xe máy Chuyên đề thực tập: TÌM HIỂU VỀ TÍNH NĂNG DỪNG XE TỰ ĐỘNG – iDILING STOP TRÊN XE ABLADE Cơ quan thực tập: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÀNH CÔNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Sửa chữa xe máy Chuyên đề thực tập: TÌM HIỂU VỀ CHỨC NĂNG TẮT MÁY TẠM THỜI TRÊN XE HONDA LEAD

08/12/2017

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Sửa chữa xe máy Chuyên đề thực tập: TÌM HIỂU VỀ CHỨC NĂNG TẮT MÁY TẠM THỜI TRÊN XE HONDA LEAD

Thủ tục nhập học

22/05/2015

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và có dấu của chính quyền địa phương). - Đơn xin học (theo mẫu của nhà trường). - 4 ảnh 3x4 và 4 ảnh 4x6. - 1 cmtnd photo công chứng - Giấy cam kết (theo mẫu của nhà trường)