Ngành đào tạo


Thông báo lịch học tuần mới từ 16.04 đến 21.04.2018

14/04/2018 01:38

 Thứ/NgàyBuổi
LớpNội dung giảng dạy
2- 16/4/18S
C
Cao cấp
Sơ cấp
Tỉa hoa - Tỉa con tôm ( Thày Việt )
Tỉa hoa - Tỉa hoa hồng nâng cao ( Thày Việt )
3 -17/4/18S
C
Cao cấp
Cao cấp
Món Âu  ( Thày Hải )
Món Âu  ( Thày Hải )
4 -18/4/18S
C
Sơ cấp
Sơ cấp
LT : Kỹ thuật chế biến món ăn        
TH :  Kỹ thuật cắt thái cơ bản + Xóc hất chảo
5-19/4/ 18S
C
Cao cấp
Sơ cấp
TH : Kỹ thuật cắt, thái,lọc,lạng….+ Xóc chảo
TH: Chim quay + Chân gà ngâm sả ớt
6-20/4/ 18S
C
Cao cấp
Sơ cấp
TH : Gà quay + Nộm sứa
TH : Chân giò nấu măng +Tai heo ngâm chua ngọt
7-21/4/18S
C
Cao cấp
Cao cấp
TH :   Pha chế  ( Thày Thỏa )
TH :   Pha chế  ( Thày Thỏa )
Ngày 14 tháng 4 năm 2018
Giáo viên : Vũ Xuân Lập

Thông báo phòng đào tạo khác

Invalid attempt to call Read when reader is closed.