Ngành đào tạo


 Thông báo phòng đào tạo - Nghề kỹ thuật chế biến món ăn

Thông báo lịch học tuần mới từ 16.04 đến 21.04.2018

14/04/2018

Thông báo lịch học tuần mới từ 16.04 đến 21.04.2018

Lịch học tuần mới từ 09.04 đến 13.04.2018

07/04/2018

Lịch học tuần mới từ 09.04 đến 13.04.2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN THỦ TỤC LÀM BẰNG VÀ CHỨNG CHỈ

13/02/2012

Phòng Đào tạo Trung Tâm Dạy Nghề Thanh Xuân xin thông báo