Ngành đào tạo


 Thủ tục nhập học - Nghề kỹ thuật chế biến món ăn

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Đề tài: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN (Tại nhà hàng: KUNsteak)

16/12/2017

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Đề tài: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN (Tại nhà hàng: KUNsteak)

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Đề tài:TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

08/12/2017

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Đề tài: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nhà hàng: KUNsteak Số 8 - Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội

Thủ tục nhập học

22/05/2015

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và có dấu của chính quyền địa phương). - Đơn xin học (theo mẫu của nhà trường). - 4 ảnh 3x4 và 4 ảnh 4x6. - 1 cmtnd photo công chứng. - Giấy cam kết (theo mẫu của nhà trường).