Ngành đào tạo


 Giảng viên - Nghề may và thiết kế thời trang