Ngành đào tạo


 Giảng viên - Nghề sửa điện thoại

Nguyễn Huy Hoàn

Giảng Viên

Address: Đội 2 Yên Xá - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội

Email:

Mobile: