Ngành đào tạo


 Thủ tục nhập học - Nghề sửa điện thoại

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP CHUYÊN ĐỀ: CÀI ĐẶT PHẦN MỀM CHO ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

16/12/2017

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP CHUYÊN ĐỀ: CÀI ĐẶT PHẦN MỀM CHO ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Thủ tục nhập học

22/05/2015

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và có dấu của chính quyền địa phương). - Đơn xin học (theo mẫu của nhà trường). - 4 ảnh 3x4 và 4 ảnh 4x6. - 1 cmtnd photo công chứng - Giấy cam kết (theo mẫu của nhà trường).