Ngành đào tạo


 Thông báo phòng đào tạo - Nghề ô tô

Thông báo lịch học tuần mới từ 16.04 đến 21.04.2018

14/04/2018

Thông báo lịch học tuần mới từ 16.04 đến 21.04.2018

Lịch học tuần mới từ 09.04 đến 13.04.2018

07/04/2018

Lịch học tuần mới từ 09.04 đến 13.04.2018

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA + LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 4/2018

03/04/2018

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA + LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 4/2018

Thông Báo Danh Sách Thi Tốt Nghiệp Tháng 11/2017

23/11/2017

Thông Báo Danh Sách Thi Tốt Nghiệp Tháng 11/2017