Ngành đào tạo


 Thủ tục nhập học - Nghề ô tô

MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN ĐỀ: “ SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG LY HỢP - HỆ THỐNG PHANH ”

08/12/2017

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Công nghệ ô tô Chuyên đề thực tập: “ SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG LY HỢP - HỆ THỐNG PHANH ”

Thủ tục nhập học

22/05/2015

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và có dấu của chính quyền địa phương). - Đơn xin học (theo mẫu của nhà trường). - 4 ảnh 3x4 và 4 ảnh 4x6. - 1 cmtnd photo công chứng - Giấy cam kết (theo mẫu của nhà trường).