Ngành đào tạo


 Việc làm - Nghề ô tô

TUYỂN THỢ SC Ô TÔ (Hạn nộp HS 30/12/2013)

25/11/2013

Gara ô tô Hà Phúc thông báo tuyển dụng

TUYỂN THỢ SC Ô TÔ (Hạn nộp HS 30/12/2013)

25/11/2013

Công ty TNHH Quý Hạnh - Đại lý ô tô Suzuki chính hiệu thông báo tuyển dụng

TUYỂN THỢ SC Ô TÔ (Hạn nộp HS 30/12/2013)

25/11/2013

Công ty TNHH TMDV Ô Tô và Phụ Tùng Ô TÔ H2T Hà Nội thông báo tuyển dụng

TUYỂN THỢ SỬA CHỮA Ô TÔ TẠI HÀ NỘI (hạn nộp HS 30/12/2013)

25/11/2013

Xưởng Garage Máy Lạnh và Điện Ô tô thông báo tuyển dụng

Tuyển thợ máy ,thợ gò , thợ sơn

31/05/2012

Công ty Cổ phần thương mại BMV

Tuyển Thợ Học Việc Sửa Chữa Ô Tô

29/05/2012

Công ty TNHH Thương mại Và Du lịch Sông Hồng

Tuyển thợ gò

18/02/2012

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ Ô TÔ VIỆT NAM

Tuyển thợ sửa chữa Ô tô

18/02/2012

Công ty Cổ phần Luyện Kim đen Thái Nguyên

Tuyển thợ sửa chữa ô tô

18/02/2012

Công ty cổ phần thương mại KYLIN - GX668